Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/4

* SBT: Bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) đã bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 14/3 đến 09/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Ngọc đã giảm sở hữu tại SBT xuống còn hơn 69,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,09%.

* HAG: Bà Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 19/4 đến 18/5 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hoàng Anh sẽ nâng sở hữu tại HAG lên 11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,19%.

* VPD: Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd, cổ đông lớn của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD – HOSE) đã mua vào hơn 5,37 triệu cổ phiếu VPD trong ngày 11/4. Qua đó, nâng sở hữu tại VPD lên hơn 32,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,05%.

* PSH: Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH – HOSE) đã bán ra hơn 2,01 triệu cổ phiếu PSH từ ngày 10/4 đến 12/4. Qua đó, giảm sở hữu tại PSH xuống còn hơn 75,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 59,69%.

* ELC: Ông Trần Mi Ca, anh của ông Trần Hùng Giang – Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC – HOSE) đã bán ra 500.000 cổ phiếu ELC từ ngày 05/4 đến 11/4 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, ông Ca đã giảm sở hữu tại ELC xuống còn hơn 85.500 cổ phiếu, tỷ lệ 0,1%.

* CKG: Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu CKG từ ngày 17/4 đến 16/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Lệ sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn 200.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,21%.

* FTS: Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) đã bán ra hơn 217.000 cổ phiếu FTS từ ngày 15/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hương đã giảm sở hữu tại FTS xuống còn hơn 109.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.

* DTA: Ông Trần Đức Lợi, Chủ tịch HĐQT CTCP Đệ Tam (DTA – HOSE) đã bán ra 600.000 cổ phiếu DTA từ ngày 19/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại DTA xuống còn hơn 544.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,01%.

* LPB: Ông Vũ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LPBank (LPB – HOSE) đã bán ra 200.000 cổ phiếu LPB từ ngày 2/4 đến 9/4. Qua đó, giảm sở hữu tại LPB xuống còn hơn 1,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,04%.

* CCL: Bà Trương Bích Đào, cá nhân đầu tư đã mua vào hơn 3,13 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE), tương ứng tỷ lệ 5,26% trong ngày 08/4. Trước đó, bà Đào chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CCL nào.

* BVS: CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (BVS – HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu 877 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 181 tỷ đồng.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) thông qua phương án phát hành tối đa 4.100 trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là 410 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 48 tháng, lãi suất thả nổi. Thời gian thực hiện trong tháng 4, 5 năm 2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn