Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/8

* MSB: Ông Phạm Lê Việt Anh, con bà Lê Thị Liên – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu MSB sở hữu, tỷ lệ 0,1%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* RDP: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holdings (RDP – HOSE) đã bán ra 500.000 cổ phiếu RDP trong ngày 10/8. Qua đó, giảm sở hữu tại RDP xuống còn hơn 24,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 49,1%.

* VID: Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID – HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu VID từ ngày 21/8 đến 18/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Khoa sẽ nâng sở hữu tại VID lên hơn 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,74%.

* VSC: Ngày 21/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Container Việt Nam (VSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tương đương VSC sẽ phát hành thêm hơn 12,12 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* SGN: CTCP Chứng khoán SSI, cổ đông lớn của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN – HOSE) đã bán ra 2,35 triệu cổ phiếu SGN trong ngày 09/8. Qua đó, giảm sở hữu tại SGN xuống còn hơn 3,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,06%.

* DPM: Ngày 22/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/8/2023.

* VMS: CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải, cổ đông của CTCP Phát triển Hàng hải (VMS – HNX) đã mua vào hơn 451.000 cổ phiếu VMS trong ngày 10/8. Qua đó, nâng sở hữu tại VMS lên hơn 821.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,12%.

* VFS: Ông Trần Anh Thắng, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS – HNX) đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu VFS từ ngày 16/8 đến 21/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Thắng đang nắm giữ hơn 8,61 triệu cổ phiếu VFS, tỷ lệ 10,73%.

* VTZ: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ – HNX) đã bán bất thành 2,5 triệu cổ phiếu VTZ đăng ký bán từ ngày 14/7 đến 11/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tương tự, ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc của VTZ cũng bán bất thành 2 triệu cổ phiếu VTZ đăng ký bán cùng thời gian nêu trên.

* VTC: Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT CTCP Viễn thông VTC (VTC – HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu VTC từ ngày 17/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tiến đang nắm giữ hơn 928.000 cổ phiếu VTC, tỷ lệ 20,51%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn