Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/4

* APC: Ngày 29/3, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Chiếu xạ An Phú (APC – HOSE) kể từ ngày 29/4/2024. Nguyên nhân do, APC kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp từ 2021 đến 2023.

* FTS: CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 85,82 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:4. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2024. Bên cạnh đó, FTS cũng dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP, chi tiết sẽ được thông báo sau.

* SBG: CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SBG – HOSE) thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu. Trong đó, 11,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trả cổ tức 5,5 triệu cổ phiếu và 8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện trong quý II-III/2024.

* ACB: Whistler Investment Ltd, cổ đông của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 48,9 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 28/3. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 193,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99%.

* AAA: Bà Hòa Thị Thu Hà, Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu AAA sở hữu, tỷ lệ 0,26%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 04/4 đến 03/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, bà Nguyễn Thị Tiện – Thành viên HĐQT của AAA đăng ký bán 460.000 cổ phiếu AAA, qua đó, muốn giảm sở hữu tại AAA xuống còn 540.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,14%.

* HPX: Ông Lã Quốc Đạt, Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu HPX, tỷ lệ 0,99% từ ngày 05/4 đến 04/5 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại ông Đạt chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HPX nào.

* NHH: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, cổ đông lớn của CTCP Nhựa Hà Nội (NHH – HOSE) đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu NHH từ ngày 04/4 đến 03/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NHH xuống còn hơn 11,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,31%.

* LSS: CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Lê Trung Thành – Phó chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu LSS từ ngày 05/4 đến 30/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại LSS lên hơn 4,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,8%. Ở chiều ngược lại, bà Lê Thị Phương Thảo – con ông Lê Trung Thành lại có đăng ký bán toàn bộ hơn 2,98 triệu cổ phiếu LSS sở hữu, tỷ lệ 4% cùng thời gian và phương thức giao dịch nêu trên.

* CAP: CTCP Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái (CAP – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 190.600 cổ phiếu ESOP. Vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế niên độ 2022-2023 kết thúc vào ngày 309/2023. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2024.

* DDG: Bà Trần Kim Sa, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG – HNX) đăng ký bán 1,15 triệu cổ phiếu DDG từ ngày 02/4 đến 29/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Sa đang nắm giữ hơn 1,9 triệu cổ phiếu DDG, tỷ lệ 2,38%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Trần Kim Cương – Phó tổng giám đốc DDG cũng đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DDG.

* SMT: Bà Trần Thị Thùy Dương, em của bà Trần Thùy Linh - Ủy viên HĐQT CTCP Sametel (SMT – HNX) đã mua vào hơn 528.000 cổ phiếu SMT trong ngày 23/3. Qua đó, nâng sở hữu tại SMT lên hơn 796.000 cổ phiếu, tỷ lệ 14,56%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn