Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/1

* HUB: Ngày 31/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2203 của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 01/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/2/2024.

* SRC: CTCP Cao su Sao Vàng (SRC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

* BFC: CTCP Phân bón Bình Điền (BFC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu hơn 7.137 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 210 tỷ đồng.

* VDP: Ngày 08/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2024.

* PC1: CTCP BEHS, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – HOSE) đã bán toàn bộ toàn bộ hơn 53,86 triệu cổ phiếu PC1 sở hữu, tỷ lệ 17,32%. CTCP BES, một cổ đông khác của PC1 cũng đã bán toàn bộ hơn 8,57 triệu cổ phiếu PC1 sở hữu, tỷ lệ 2,76%. Tương tự là cổ đông CTCP BEH cũng đã thoái vốn toàn bộ hơn 10,98 triệu cổ phiếu PC1, tỷ lệ 3,53%. Các giao dịch đã thực hiện từ ngày 22/1 đến 24/1 theo phương thức thỏa thuận.

* HTL: Sumitomo Corporation, cổ đông lớn của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE) đã bán toàn bộ 840.000 cổ phiếu HTL sở hữu, tỷ lệ 7% trong ngày 25/1.

* CDC: Ông Nguyễn Hoằng, bố của ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT CTCP Chương Dương (CDC – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 368.000 cổ phiếu CDC sở hữu, tỷ lệ 1,67%. Giao dịch dự kiến từ ngày 31/1 đến 29/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* HRM: CTCP Đá Hoàng Mai (HRM – HNX) thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,684%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/2/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/2/2024.

* VNC: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – HNX) đã bán thoái vốn toàn bộ 3,15 triệu cổ phiếu VNC sở hữu, tỷ lệ 30%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 15/1 đến 22/1.

* PVS: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu PVS trong ngày 19/8. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 29,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,88%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn