Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/11

* EVE: AFC VF Limited, cổ đông lớn của CTCP Everpia (EVE – HOSE) đã mua vào hơn 355.000 cổ phiếu EVE trong ngày 23/11. Qua đó, nâng sở hữu tại EVE lên hơn 4,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,74%.

* ELC: CTCP Tin học – Viễn thông ELCOM (ELC – HOSE) thông báo phát hành hơn 23,51 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:40. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 07/12/2023.

* SIP: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2023.

* DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) chỉ mua được hơn 200.000 cổ phiếu DHC trong tổng số 500.000 cổ phiếu DHC đăng ký mua từ ngày 27/10 đến 24/11. Sau giao dịch, ông Nghĩa đã nâng sở hữu tại DHC lên hơn 10,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,54%.

* VNE: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE – HOSE) đã bán ra 409.000 cổ phiếu VNE từ ngày 30/11 đến 27/11 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại VNE xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,44%.

* NTH: Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/1/2024.

* HMH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Phan Trọng Long – Giám đốc CTCP Hải Minh (HMH – HNX) chỉ mua được hơn 0,37 triệu cổ phiếu HMH trong tổng số 1 triệu cổ phiếu HMH đăng ký mua từ ngày

* VMS: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2022 của CTCP Phát triển Hàng hải (VMS – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 08/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn