Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/3

* DIG: CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân, cổ đông lớn của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) đã bán ra 3 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 23/3. Qua đó, giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 34,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,64%.

* PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE) thông qua việc nhận chuyển nhượng 31,8 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 15,9% tại Công ty KCN Phát Đạt từ ông Nguyễn Huy Lễ, với giá 318 tỷ đồng. Tương tự, PDR nhận chuyển nhượng 31,8 triệu cổ phần của Công ty trên từ ông Phạm Ngọc Dũng, cũng với giá 318 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, PDR nắm giữ 199,6 triệu cổ phần tại Công ty KCN Phát Đạt, tương ứng tỷ lệ 99,8%.

* FIR: CTCP Địa ốc First Retail (FRT – HOSE) thông qua việc góp vốn hơn 64,33 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư FQ, tương ứng tỷ lệ sở hữu 53,61%.

* TDW: CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hơn 1.260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 44 tỷ đồng, cổ tức 12%.

* VCI: CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC (VCI – HOSE) thông qua việc mua lại 20,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong ngày 31/3/2023.

* PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX – HOSE) thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đồng thời, hủy ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

* KPF: Ngày 28/3, CTCP Đầu tư tài sản Koji (KPF – HOSE) đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Vũ Ngọc Hoàng.

* CTI: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI – HOSE) thông qua việc bán toàn bộ 240.000 cổ phiếu LMI của CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO, với giá thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 27/3 cho đến khi bán hết cổ phiếu.

* BCF: CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF – HNX) thông qua việc triển khai phát hành hơn 2,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2021 theo tỷ lệ 10%.

* NTH: CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH – HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu hơn 90,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 34 tỷ đồng. Cổ tức theo tỷ lệ 30%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn