Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/3

* DBC: Ông Nguyễn Khắc Thảo, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu DBC từ ngày 03/4 đến 02/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thảo sẽ giảm sở hữu tại DBC xuống còn hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,81%.

* TNH: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – HOSE) thông qua việc mua 7,15 triệu cổ phần tại CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/3 đến 05/4. Qua đó, nâng sở hữu tại TNH Lạng Sơn từ 62,5% lên 84,5%.

* DBT: Ông Nguyễn Khắc Hoan, em của ông Nguyễn Khắc Hanh – Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HOSE) đã mua vào hơn 319.000 cổ phiếu DBT, tỷ lệ 1,96% từ ngày 29/2 đến 26/3 theo phương thức khớp lệnh. Trước đó, ông Hoan chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DBT nào.

* RDP: CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hơn 627.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 45% tại CTCP Tiếp vận Song Dũng, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 3-4/2024.

* YEG: CTCP Tập đoàn Yeah 1 (YEG – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hơn 2,29 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51,19% tại CTCP Tổ hợp truyền thông STV. Thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2024.

* PGC: HĐQT Tổng CTCP Gas Petrolimex (PGC – HOSE) thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 3.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 138 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 10%/vốn điều lệ.

* NLG: Ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 03/4 đến 02/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thạch sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 3,28 triệu cổ phiếu.

* QCG: CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE) thông qua chủ trương chuyển nhượng 31,39% cổ phần sở hữu tại CTCP Quốc Cường Liên Á, với mức giá khoảng 150 tỷ đồng.

* MAC: CTCP Đầu tư Sao Á D.C, cổ đông lớn của CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MAC từ ngày 02/4 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ 4,25 triệu cổ phiếu MAC, tỷ lệ 28,07%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn