Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/9

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đã mua vào hơn 2,77 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 27/9 đến 29/9 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại ITA lên hơn 140,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,01%.

* LMB: Ông Trần Hùng Phương, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LMB – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 100.000 cổ phiếu LMB từ ngày 25/9 đến 29/9.

* NO1: Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Lưu Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn 911 (NO1 – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NO1 từ ngày 05/10 đến 03/11 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, bà Hải chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NO1 nào.

* HAH: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu chuyển đổi, giá chào bán bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 05 năm, lãi suất cố định 6%/năm. Giá chuyển đổi 27.300 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023.

* DHC: Ông Dương Thành Công, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đã mua vào 150.000 cổ phiếu DHC từ ngày 18/9 đến 26/9 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại DHC lên hơn 904.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,12%.

* VSC: CTCP Container Việt Nam (VSC – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 133,39 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023-2024.

* FTS: Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) đăng ký bán 159.000 cổ phiếu FTS từ ngày 04/10 đến 03/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 97.000 cổ phiếu FTS.

* VTZ: Ông Phan Văn Quân, Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ – HNX) đã bán ra hơn 4,22 triệu cổ phiếu VTZ từ ngày 31/8 đến 26/9. Qua đó, giảm sở hữu tại VTZ xuống còn 6,43 triệu cổ phiếu VTZ, tỷ lệ 14,95%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT của VTZ đã bán ra hơn 2,65 triệu cổ phiếu VTZ và giảm sở hữu xuống còn hơn 8,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,64%.

* IPA: CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA – HNX) thông qua việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ cho cá nhân, tổ chức khác, để sau khi chuyển nhượng IPA không còn là công ty mẹ của Nam Cần Thơ.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn