Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/11

* NVL: Ngày 1/11, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 03/11/2023.

* GMD: CTCP Gemadept (GMD – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 999.800 cổ phần sở hữu, tương ứng tỷ lệ 99,98%/vốn tại CTCP Cảng Nam Hải, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần.

* EVF: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVF – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 3,51 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* VNL: CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE) thống nhất việc thoái vốn hơn 878.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Giao nhận vận tải miền Trung theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên UpCoM.

* GVR: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 08/12/2023.

* CKG: Ông Nguyễn Xuân Dũng, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đã mua vào 1,2 triệu cổ phiếu CKG trong ngày 26/10. Qua đó, nâng sở hữu tại CKG lên hơn 9,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,62%.

* CAV: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/12/2023.

* ELC: CTCP Tin học – Viễn thông ELCOM (ELC – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 23,51 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:40. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

* DSN: Ngày 02/11, HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN – HOSE) đã có quyết định thông qua ngày 29/12/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/1/2024.

* SZL: CTCP Sonadezi Long Thành (SZL – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 9,11 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 17/11/2023.

* PSD: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn