Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/5

* DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 92,66 triệu cổ phiếu tăng vốn. Trong đó, 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hơn 80,66 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 3:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

* REE: Ngày 21/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Cơ điện lạnh (REE – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15, tương đương REE sẽ phát hành thêm hơn 61,3 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* TVS: CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 15,18 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 100:10. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, quý III/2024.

* CSV: CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV – HOSE) thông qua việc phát hành 66,3 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:150. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2024.

* HQC: Ngày 7/5, CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE) đã nhận được đơn từ nhiệm của ba thành viên HĐQT là ông Trương Thái Sơn, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Diệu Phương.

* BWE: Ecorbit Co., Ltd, cổ đông lớn của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ 12 triệu cổ phiếu BWE sở hữu, tỷ lệ 6,22% trong ngày 02/5.

* CAV: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/6/2024.

* GKM: CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) thông qua phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:6,3625. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

* PTD: CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD – HNX) dự kiến phát hành 1,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 16:9. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* PRC: Ông Nguyễn Lê Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Logistics Portserco (PRC – HNX) đã bán thoái vốn bất thành hơn 257.000 cổ phiếu PRC sở hữu, tỷ lệ 21,46% đăng ký bán từ ngày 27/3 đến 25/4.

* VMS: CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (MAC), cổ đông lớn của CTCP Phát triển Hàng Hải (VMS – HNX) đã bán ra toàn bộ 800.000 cổ phiếu VMS sở hữu, tỷ lệ 8,89% trong ngày 02/5.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn