SZC báo lãi quý 4/2020 gần 24 tỷ đồng

SZC báo lãi quý 4/2020 gần 24 tỷ đồng

CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) báo lãi quý 4/2020 đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 23% cùng kỳ, dù đã trích tiền thuê đất gần 26 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý 4/2020 của SZC tăng 54%, đạt gần 71 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản trích trước cho thuê đất và chi phí quản lý gần 26 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận gộp của SZC còn hơn 28 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Chi phí trong kỳ nhìn chung giảm, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20% còn hơn 10 tỷ đồng nhờ chi phí dự phòng ghi nhận âm hơn 2 tỷ đồng.

Cuối quý, SZC báo lãi gần 24 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của SZC
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của SZC

Doanh thu cả năm 2020 của SZC tăng 31% so với năm 2019, đạt hơn 433 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng đồng thời tăng do trích trước cho thuế đất và phí quản lý nên biên lợi nhuận của SZC gần như không thay đổi. Vì vậy, lợi nhuận gộp cả năm của SZC cũng theo đà doanh thu tăng gần 32%, đạt gần 234 tỷ đồng.

Cộng hưởng với việc các loại chi phí được tiết giảm, SZC báo lãi ròng năm 2020 đạt hơn 186 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước, vượt gần 62% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ phải trả của SZC tăng 67% lên gần 3,154 tỷ đồng. Chiếm tỷ lệ lớn trong đó là các khoản vay nợ dài hạn gần 1,468 tỷ đồng từ ngân hàng với để đầu tư xây dựng công trình khu công nghiệp Châu Đức và công trình BOT.

Tổng tài sản cuối năm của SZC cũng tăng đến 43% so với cuối năm 2019, đạt gần 4,418 tỷ đồng. Chủ yếu đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 79%, đạt gần 3,768 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí từ dự án Khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức. Tài sản hình thành trong tương lai từ các dự án này sẽ được thế chấp cho khoản vay dài hạn đã được đề cập ở trên.

Chi tiết các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang của SZC trong năm 2020
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của SZC

Từ cuối quý 1/2020, thị giá của các mã cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp bắt đầu có xu hướng tăng và cổ phiếu SZC không phải là ngoại lệ. Chốt phiên 20/01/2021, giá cổ phiếu đạt mức 37,700 đồng/cp, tăng gần 18% so với đầu năm 2021 và tăng gấp 2 lần so với thời điểm cuối tháng 3/2020.

Diễn biến giá cổ phiếu SZC trong 1 năm trở lại đây. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút