Tài sản của Nam Long được tài trợ chủ yếu bởi các khoản nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (gọi tắt là Nam Long) mã chứng khoán NLG, đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, qua đó cho thấy, doanh thu thuần gần 205 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và sau khi khấu trừ chi phí thì đơn vị này đạt 86,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Có thể thấy rằng, doanh thu 205 tỷ đồng có được của Nam Long được đóp góp từ ba dự án, cụ thể: Mizuki (184 tỷ), Southgate (56 tỷ) và Izumi (62 tỷ).

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 1

Thế nhưng, Nam Long vẫn báo lỗ 65 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, do trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 44%, và phần lãi trong công ty liên quan liên kết đều giảm 69,34%, còn các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 11% và 21%

Lý giải về việc quý I/2024 lợi nhuận âm, Nam Long cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc này do đặc thù của ngành bất động sản, quý I luôn là thời điểm doanh số bán hàng cũng như doanh thu và lợi nhuận thấp nhất năm. Cùng với đó, năm nay dịp Tết Nguyên đán sát với Tết Dương lịch, cho nên động lực nhận bàn giao nhà vào đầu năm chưa cao. Theo dự kiến của công ty, điểm rơi lợi nhuận năm nay sẽ vào quý III và quý IV.

Trong khi đó, doanh số bán hàng quý I/2024 của Nam Long ghi nhận 1.160 tỷ đồng - gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Theo đó, Doanh số ghi nhận chủ yếu từ các dự án: Akari (490 tỷ), Mizuki (246 tỷ), Southgate (283 tỷ)…

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của Nam Long đang ở mức 28.822 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và tương đương tiền hơn 2.473 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho với 18.051 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang.

Tổng nợ vào mức 15.440 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 13.381 tỷ đồng, điều này cho thấy tài sản của Nam Long được tài trợ chủ yếu bởi các khoản nợ.

Thế nhưng, năm 2024 cổ đông Nam Long đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 506 tỷ đồng.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn