Tận dụng cổ phiếu tăng, vợ Chủ tịch DIC Corp bán ra cổ phiếu đã đăng ký

Vợ Chủ tịch tận dụng cổ phiếu tăng để bán

Mới đây, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024, bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty DIC Corp vừa bán ra 25.300 cổ phiếu DIG trong tổng đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ bán ra 12,65% tổng đăng ký để giảm sở hữu từ 976.202 cổ phiếu (0,16% vốn điều lệ), về 950.902 cổ phiếu (0,156% vốn điều lệ).

Bà Lê Thị Hà Thành là vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty DIC Corp vừa bán ra 25.300 cổ phiếu

Lý do không bán hết cổ phiếu đăng ký được bà Lê Thị Hà Thành đưa ra do giá chưa phù hợp.

Được biết, về diễn biến giá cổ phiếu, từ ngày 19/10/2023 đến ngày 9/1/2024, cổ phiếu DIG đã tăng 43,8%, từ 19.050 đồng, lên 27.400 đồng/cổ phiếu.

Bị xử phạt vì không công bố thông tin sử dụng vốn

Trước đó, ngày 28/12/2023, Ủy ban Chứng khoáng Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1256/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng với hàng loạt sai phạm.

Theo đó, phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty DIC Corp không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Phạt 175 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Công ty DIC Corp không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch (Công ty DIC Corp công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/DICGroup-HĐQT ngày 13/10/2022, số 48/DICGroup-HĐQT ngày 14/4/2023, số 118/ DICGroup-HĐQT ngày 10/10/2023, tại các báo cáo này có nêu: “Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành: đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, “Mục đích giải ngân thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng”. 

Dự án DIC Solar City Vũng Tàu

Tuy nhiên, theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 133/ DICCorp-KT ngày 20/4/2022 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/ DICCorp-HĐQT ngày 13/10/2022, Công ty sử dụng vốn để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu và thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Long).

Phạt 60 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Công ty DIC Corp không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xác nhận. Như vậy, tổng hình phạt là 470 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử phạt bằng tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty DIC Corp.

Đầu tiên, buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thứ hai, buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Ngoài ra, buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Doanh thu hoạt động kinh doanh nối tiếp giảm

Theo giải trình doanh thu lợi nhuận sau thuế Quý 3/2023 tăng, giảm hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước của HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng gửi UBCKNN cho biết, theo báo cáo tài chính công ty mẹ, doanh thu quý 3 của Tập đoàn DIC chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước. Doanh thu bất động sản giảm 97,5 tỷ đồng tương ứng giảm 43,61%, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 0,16 tỷ đồng tương ứng giảm 3,69% làm cho doanh thu thuần quý 3/2023 giảm 97,66 tỷ đồng tương ứng giảm 42,67%. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 5,65 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 84,96 tỷ đồng và chi phí bán hàng giảm 13,29 tỷ đồng. Từ các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 64,16 tỷ đồng tương ứng tăng 193,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế tăng 25,73 tỷ đồng tương ứng tăng 21,55% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của DIC Crop nối tiếp nhau liên tục giảm

Ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu như báo cáo tài chính công ty mẹ nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất có thêm các biến động chính như: doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) giảm 38,92 tỷ đồng tương ứng giảm 57,47%, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con giảm 39,69 tỷ đồng tương ứng giảm 47,81%, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 13,73 tỷ đồng tương ứng giảm 28,39%.

Từ các biến động trên làm cho doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất quý 3/2023 giảm 188,38 tỷ đồng tương ứng giảm 44,48% và lợi nhuận sau thuế tăng 13,07 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.347,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 thángđầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế giảm 43,92 tỷ đồng tương ứng giảm 31,01% so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn