Tập đoàn Công nghiệp cao su lãi ròng 650 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) ghi nhận doanh thu quý đầu năm nay đạt 4.590 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu chính của tập đoàn vẫn đến từ hoạt động sản xuất và kinh doanh mủ cao su với 3.395 tỷ đồng, tăng hơn 470 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguồn thu còn lại đến từ các lĩnh vực như chế biến gỗ, kinh doanh bất động sản, kinh doanh sản phẩm từ cao su và điện nước. 

Lợi nhuận gộp đạt 1.075 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 23,4%. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 142 tỷ đồng còn 111 tỷ đồng, trong khi các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ. Nhờ đó, tập đoàn báo lãi thuần đạt 708 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập khác trong giai đoạn này biến động mạnh khi giảm từ 378 tỷ đồng xuống 122 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của tập đoàn giảm xấp xỉ 14% so với cùng kỳ, chỉ đạt 650 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – cho biết lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng âm bởi thu nhập từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương giảm mạnh. Cụ thể, trong giai đoạn đầu năm 2024, tập đoàn ghi nhận khoản thu này 69,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lên đến 336 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, tập đoàn có tổng tài sản hợp nhất 76.913 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 1.150 tỷ đồng so với đầu kỳ. Các khoản dài hạn chiếm hơn 53.938 tỷ đồng trong cơ cấu tài sản của tập đoàn. Nợ phải trả cũng giảm đáng kể so với đầu kỳ, theo đó từ 23.084 tỷ đồng còn 20.894 tỷ đồng. Hơn 7.722 tỷ đồng nợ phải trả của tập đoàn là các khoản ngắn hạn. 

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn hiện đạt 56.018 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện đạt 5.896 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được thông qua tại phiên họp bất thường vào cuối tháng 3, tập đoàn đặt mục tiêu năm nay ghi nhận doanh thu và thu nhập đạt 24.999 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 4.104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 16,42% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 10,26%.

Riêng chỉ tiêu doanh thu của công ty mẹ là 3.988 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.454 tỷ đồng. Công ty mẹ đặt mục tiêu chia cổ tức 3% vốn điều lệ.

Trong báo cáo thường niên công bố mới, ban lãnh đạo công ty đánh giá mục tiêu này được xây dựng theo hướng thận trọng bởi môi trường kinh doanh năm nay được dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Cụ thể, giá bán mủ cao su vẫn ở mức thấp và khó đoán định; gỗ, sản phẩm từ gỗ cao su tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản trong nước và suy thoái kinh tế của các nước lớn nên nhu cầu, giá bán có xu thế tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn. Giải pháp gia tăng nguồn thu khác để bù đắp cho hoạt động sản xuất kinh doanh (thoái vốn, trả đất về địa phương) dự báo còn nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế, chính sách

Tập đoàn cũng công bố đề án tái cơ cấu đến năm 2025. Trong đó, năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn là 28.575 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 5%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức 5.051 tỷ đồng; Luỹ kế giai đoạn 2021 – 2025, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 135.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn ước đạt 25.075 tỷ đồng.

Xem thêm tại baodautu.vn