Tập đoàn FLC bị 'tuýt còi'

Công ty không công bố nhiều báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã soát xét trong các năm và quý trong năm 2021, 2022, 2023; báo cáo thường niên 2021, 2022. FLC công bố không đúng thời hạn theo quy định đối với báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Tập đoàn FLC bị 'tuýt còi' ảnh 1

Nhóm FLC "vang bóng một thời" có tới 6/7 cổ phiếu bị huỷ niêm yết.

Sau hơn 1 năm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhóm FLC "vang bóng một thời" giờ có tới 6/7 cổ phiếu bị huỷ niêm yết (FLC, AMD, HAI, GAB, ROS và ART). Mã duy nhất còn trên sàn là KLF bị đình chỉ giao dịch.

Sau khi bị huỷ niêm yết bắt buộc trên HoSE, các cổ phiếu FLC, AMD, GAB, HAI được chấp thuận niêm yết trên UPCoM, nhưng đồng thời bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch.

Ngoài KLF, các cổ phiếu nêu trên đều bị ông Trịnh Văn Quyết thao túng giá. Cơ quan điều tra xác định, từ 1/9/2016 - 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái lập nhiều tài khoản để giao dịch thao túng giá với 6 mã chứng khoán: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.

Ngoài FLC, Ủy ban chứng khoán Nhà nước mới có quyết định xử phạt một số cá nhân, doanh nghiệp. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang bị phạt 92,5 triệu đồng vì thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Công ty mẹ của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang bị phạt tới 487,5 triệu đồng, với hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An có các vi phạm: không ban hành quy chế về công bố thông tin; không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; công bố thông tin sai lệch; công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; không xây dựng, trình đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát; không quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; không đảm bảo thành viên ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định.

Xem thêm tại tienphong.vn