Tập đoàn Hoa Sen góp thêm 200 tỷ đồng vào công ty bất động sản ở Yên Bái

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ CTCP Hoa Sen Yên Bái. Cụ thể, HSG góp thêm 200 tỷ đồng cho công ty này, qua đó nâng vốn điều lệ Hoa Sen Yên Bái lên 621 tỷ đồng.

Hình thức tăng vốn là phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án. Sau khi góp vốn, cơ cấu cổ đông của Hoa Sen Yên Bái sẽ gồm Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 60,4 triệu cổ phần (97,26%), và các cổ đông khác sở hữu 1,7 triệu cổ phần (2,73%).

Tập đoàn Hoa Sen góp thêm 200 tỷ đồng vào công ty bất động sản ở Yên Bái - ảnh 1
Tập đoàn Hoa Sen góp thêm 200 tỷ đồng vào công ty bất động sản ở Yên Bái

Hoa Sen Yên Bái được thành lập ngày 5/5/2016, địa chỉ tại tổ 11, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đây là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái (Khách sạn Yên Bái).

Dự án được triển khai từ năm 2016 trên khu đất có diện tích 1,5 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu 1.200 tỷ đồng, đặt mục tiêu đưa vào sử dụng từ năm 2020 tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Theo báo cáo tài chính quý 2 niên độ tài chính 2023-2024 của HSG, chi phí xây dựng tại dự án Hoa Sen Yên Bái ghi nhận gần 393 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu niên độ.

Trong quý II niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 01/01/2024 - 31/3/2024) Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Với việc giá vốn bán hàng ở mức cao, lợi nhuận gộp trong kỳ của HSG đạt gần 1.117 tỷ đồng, tăng 24%.

Sự hồi phục về lượng tiêu thụ, cùng với phần đóng góp tăng mạnh của mảng tài chính là nguyên nhân chính tạo nên khoản lãi lớn của Hoa Sen trong quý II.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 89% lên gần 140 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 43% về gần 40 tỷ đồng.

Kết quả HSG báo lãi ròng đạt gần 319 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng của NĐTC 2023-2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần hơn 18.300 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; lãi ròng hơn 420 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 420 tỷ đồng.

Với kết quả trên, HSG đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của kịch bản tiêu cực (400 tỷ đồng) và thực hiện 84% kế hoạch lãi trong kịch bản tích cực (500 tỷ đồng).

Năm 2024, HSG đặt mục tiêu với hai kịch bản cho LNST năm 2024 là 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Đồng thời, trong chiến lược 2024-2029 của HSG, ban lãnh đạo xem xét mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác với mức đầu tư tối đa 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, HSG dự kiến sẽ phát hành ESOP năm 2024 với 5 triệu cổ phiếu (tương đương 0,8% cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm và thông qua cổ tức tiền mặt năm 2023 là 500 đồng/cổ phiếu, phương án trả thù lao cho HĐQT và ban lãnh đạo năm 2024, và phương án phân bổ quỹ năm 2024.

Động thái mới của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) nhằm 'hồi sinh' dự án khách sạn nghìn tỷ trên khu đất vàng, đã ‘bất động’ hàng thập kỷ

Xem thêm tại nguoiquansat.vn