Tập đoàn KIDO (KDC): Doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận teo tóp

CTCP Tập đoàn KIDO (Mã KDC - HoSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả khả quan.

Trong quý đầu năm 2024, KIDO ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.800 tỷ đồng, lãi gộp gần 360 tỷ đồng, giảm tương ứng 12% và 7% so với cùng kỳ. Điểm sáng là biên lãi gộp đã cải thiện lên gần 20%.

Nhờ chi phí tài chính giảm 60% và chi phí bán hàng giảm 22% so với cùng kỳ còn 29 tỷ và 242 tỷ đồng nên sau cùng KIDO báo lãi sau thuế 21,7 tỷ - khả quan hơn rất nhiều so với mức lỗ 320 tỷ đồng YoY.

Được biết năm 2024, KDC đặt mục tiêu 13.000 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ lãi trước thuế, đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ. Như vậy sau quý I, công ty thực hiện được gần 5,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý I, KIDO sở hữu gần 5.900 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi 2.050 tỷ đồng. Khoản phải thu ở mức 2.800 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 900 tỷ đồng.

Công ty nợ ngắn hạn hơn 3.300 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn gần 2.500 tỷ.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn