Tập đoàn KIDO lãi 21,7 tỷ đồng trong quý I/2024

Tập đoàn KIDO lãi 21,7 tỷ đồng trong quý I/2024- Ảnh 1.

Tập đoàn KIDO lãi 21,7 tỷ đồng trong quý I/2024. Ảnh minh hoạ.

CTCP Tập đoàn KIDO (MCK: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.815,4 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, KDC lãi gộp 359,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của KIDO giảm 60% so với cùng kỳ, về còn 41,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 67% về còn 29,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay với 27,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm hơn 22% về mức 241,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,5%, lêm 103,6 tỷ đồng.

Kỳ này, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng gấp 7,7 lần, đạt 18,4 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2024, KIDO báo lãi sau thuế đạt 21,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 150,6 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của KIDO giảm 9% so với đầu năm, xuống mức 11.278,6 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 27%, về còn 2.052,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2,797,7 tỷ đồng, giảm 5,4%. Hàng tồn kho cũng giảm 15,6%, về còn 904,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay tài chính của KIDO ghi nhận 2.722 tỷ đồng, giảm hơn 605 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, có 250 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả; 245,54 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Theo thuyết minh, tại ngày 31/3/2024, trái phiếu được đảm bảo bằng 30 triệu cổ phiếu của Vocarimex và 17 cổ phiếu của Tường An - các công ty con trong Tập đoàn.


Xem thêm tại cafef.vn