Tập đoàn Sao Mai báo lãi ròng quý 2 giảm 37%

Tập đoàn Sao Mai báo lãi ròng quý 2 giảm 37%

Giá nguyên liệu tăng kết hợp với chi phí vận chuyển quốc tế tăng vọt khiến CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) báo lãi quý 2 giảm tốc so với cùng kỳ.

Khép lại nửa đầu năm 2021, ASM ghi nhận doanh thu thuần gần 6,257 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, thức ăn cá chiếm 38% tổng doanh thu, thương mại chiếm 28%, cá xuất khẩu chiếm 20%, bất động sản chiếm 6%, còn lại đến từ điện năng lượng mặt trời, xây dựng và doanh thu cung cấp dịch vụ.

Việc giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp giảm 3%, xuống còn 673 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, ASM ghi nhận lãi ròng giảm 26%, xuống còn 200 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, ASM đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 36% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Riêng quý 2, ASM ghi nhận doanh thu thuần tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 3,475 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn do giá nguyên liệu tăng cao khiến lãi gộp giảm nhẹ, xuống còn 343 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 41%, xuống còn 33 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng mạnh 76%, ghi nhận hơn 72 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chi phí vận chuyển quốc tế tăng vọt. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 9%, xuống còn 130 tỷ đồng chủ yếu đến từ chi phí lãi vay.

Kết quả, ASM ghi nhận lãi ròng giảm 37%, xuống còn 86 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của ASM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của ASM

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của ASM ghi nhận hơn 18,079 tỷ đồng, tăng hơn 470 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24%, lên gần 3,970 tỷ đồng.

Ngược lại, giá trị hàng tồn kho giảm 6%, xuống còn 2,852 tỷ đồng. Trong đó, giá gốc thành phẩm ghi nhận gần 1,085 tỷ đồng (giảm 8%), hàng hóa bất động sản gần 902 tỷ đồng (gấp đôi đầu năm).

Hàng tồn kho tính đến 30/06/2021 của ASM
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của ASM

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 10,957 tỷ đồng , tăng 225 tỷ đồng với gần 4,757 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (giảm 4%) và 3,469 tỷ đồng nợ vay dài hạn (tăng nhẹ so với đầu năm).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút