Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 'đi lùi', muốn chào bán 14,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã TAL) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Công ty đã chốt danh sách cổ đông hôm 28/3 nhưng chưa công bố lịch họp cụ thể, đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 4 này.

Theo tờ trình, Taseco Land đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu hợp nhất đạt 3.040 tỷ đồng, giảm 6,1% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng tăng nhẹ, đạt 475 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10 – 15%.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, Taseco Land đạt 3.237,6 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế 472,6 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 94,7% và 94,4% kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 'đi lùi', muốn chào bán 14,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông- Ảnh 1.

Nguồn: TAL

Để thực hiện được mục tiêu trên, TAL sẽ tập trung vào một số dự án như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại Hà Nam; dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4 – Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hoá; dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư Hải Yến tại Thanh Hoá; dự án Toà nhà hỗn hợp NO1-T6, Khu Đoàn ngoại giao Hà Nội…

TAL cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt, nghiên cứu phát triển mở rộng quỹ đất, quỹ dự án tại nhiều địa phương có tiềm năng trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hoá,…

Bên cạnh kinh doanh bất động sản, TAL sẽ phát triển dịch vụ quản lý bất động sản như vận hành khách sạn, quản lý toà nhà, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp…

Trong năm 2024, Taseco Land dự kiến phát hành 14,85 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/CP, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và/hoặc năm 2025. Số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 148,5 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn đầu tư, xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

Tuy nhiên, do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên, nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.

Nếu hoàn tất đợt phát hành trên, TAL dự kiến tăng vốn điều lệ từ 2.970 tỷ đồng lên 3.118,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội sẽ phê duyệt kết quả chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2023. Trong đó, công ty thực chi 588 triệu đồng trả thù lao cho HĐQT và 132 triệu đồng trả thù lao cho Ban Kiểm soát.

Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 'đi lùi', muốn chào bán 14,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông- Ảnh 2.

Nguồn: TAL

Trong năm 2024, công ty dự kiến chi thù lao cho 8 thành viên HĐQT và BKS với tổng số tiền 720 triệu đồng.

Cổ phiếu TAL mới chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên sàn UPCoM ngày 09/01/2024 với giá 21.000 đồng/CP.

Xem thêm tại cafef.vn