TDC - Tiềm năng vẫn còn khá lớn

TDC - Tiềm năng vẫn còn khá lớn

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) là một trong những công ty có tiềm năng đầu tư dài hạn khá lớn do mức định giá khá hấp dẫn và tỷ suất sinh lợi ổn định.

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Học để trở thành trader chuyên nghiệp

BCM là doanh nghiệp đầu tàu phát triển của tỉnh Bình Dương

Bình Dương vẫn luôn được đánh giá cao về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng, đặc biệt ở lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (UPCoM: BCM) luôn là doanh nghiệp đầu tàu đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Lực lượng lao động dồi dào, nhu cầu nhà ở tăng cao. Cơ cấu dân số theo độ tuổi vẫn đang trong giai đoạn cơ cấu trẻ và dân số trong độ tuổi lao động thường xuyên duy trì trên mức 70%. Tỷ lệ tăng dân số cơ học ở mức cao do những chính sách thu hút đầu từ, phát triển kinh tế và xây dựng các khu công nghiệp… đã thu hút hàng trăm ngàn lao động từ các tỉnh khác đến Bình Dương làm ăn sinh sống.

Chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ. Bình Dương ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên phương diện đầu tư các dự án giao thông mang tính liên kết vùng nhằm kết nối Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thu hút đầu tư, phát triển các dự án khu công nghiệp. Trong những năm gần đây, Bình Dương luôn nằm trong top đầu các địa phương thu hút nguồn vốn FDI. Thu hút đầu tư kéo theo gia tăng nhu cầu xây dựng các khu công nghiệp, khu liên hợp dịch vụ - công nghiệp - đô thị giúp BCM luôn có các dự án ổn định trong tương lai.

Tỷ suất sinh lợi ổn định

Trong nhiều năm qua, TDC đã không ngừng phát triển khi phối hợp với công ty mẹ làm nhiều dự án bất động sản. Nắm 60.7% quyền sở hữu, BCM sẽ là chỗ dựa đảm bảo sự ổn định và hỗ trợ toàn diện cho TDC. Vì vậy, rủi ro của doanh nghiệp này là không lớn nếu thị trường chung có biến động mạnh.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) của TDC luôn ở mức ổn định trong giai đoạn 2014-2019. Hai chỉ số này tăng nhẹ trong năm 2019, lần lượt đạt mức 12.01% và 2.28%.

Nguồn: VietstockFinance

Chiến lược đầu tư trong thời gian tới

Sử dụng phương pháp P/E kết hợp với DDM và áp dụng tỷ trọng tương đương, chúng ta tính được mức định giá hợp lý của TDC là 10,752 đồng.

Như vậy, nhà đầu tư có thể mua vào từ từ nếu giá cổ phiếu rơi xuống dưới mức 7,500 đồng (chiết khấu khoảng 30% so với mức định giá) để tích lũy cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, giá cổ phiếu TDC đã thiết lập được xu hướng tăng kéo dài trong suốt giai đoạn 2016-2020.

Trong đợt điều chỉnh mạnh đầu năm 2020, vùng 6,000-6,500 (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 12/2014 và tháng 03/2014) đã hỗ trợ rất tốt cho giá. Nếu trong thời gian tới giá về gần vùng này thì sẽ là cơ hội bắt đáy rất tốt.

Nguồn: VietstockUpdater

Bộ phận Phân tích Doanh nghiệp, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút