17:34, 14/09/2022

TDM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE