Techcombank (TCB) chốt quyền chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

Như vậy, Techcombank dự tính phải chi gần 5.284 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 5/6.

Nguồn chi trả là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Đồng thời, Techcombank cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 3.522 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn được sử dụng để tăng vốn điều lệ gồm hơn 10.567 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 24.181 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và hơn 476 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Sau khi phát hành, Techcombank dự kiến nâng tổng khối lượng chứng khoán lưu hành thêm hơn 7.045 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 70.450 tỷ đồng.

Ngoài ra, Techcombank cũng thông báo giao dịch cổ phiếu của công đoàn Ngân hàng. Theo đó, Công đoàn Ngân hàng sẽ chuyển nhượng toàn bộ 48.808 cổ phiếu nhằm mục đích thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 8/5 đến ngày 31/5.

Ngay sau thông tin chốt quyền chia cổ tức, cổ phiếu TCB đã tăng vọt 2,88% và đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5 tại mức giá 48.200 đồng/CP, đây là mức giá cao nhất trong hơn 1 năm qua. Đồng thời, thanh khoản TCB cũng sôi động với hơn 13,66 triệu đơn vị khớp lệnh, tăng 40% so với mức thanh khoản trung bình 10 phiên gần đây.

Năm 2024, Techcombank lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 16,2% (trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép); tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế; lợi nhuận dự kiến tăng trưởng 18,4% lên 27.100 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 28,8% mục tiêu cả năm.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn