Thế Giới Di Động (MWG) giải thể Logistics Toàn Tín sau hơn 2 năm thành lập

Ngày 8/5, Thế Giới Di Động bất ngờ thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín (Thế Giới Di Động sở hữu 99,99% vốn) với lý do tái cơ cấu lại nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín được thành lập ngày 10/11/2021; địa chỉ tại số 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM; và hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Ngoài ra, theo giới thiệu của Thế giới Di động, Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín đang cung cấp dịch vụ kho bãi, cung ứng hàng hóa cho chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, Thế giới Di động, An Khang ... trên toàn quốc.

Như vậy, sau hơn 2 năm thành lập Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín, Thế Giới Di Động bất ngờ giải thể Công ty cung cấp dịch vụ kho bãi, cung ứng hàng hoá.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong giai đoạn bình thường từ quý I/2021 đến quý III/2022, lợi nhuận hàng quý của Thế Giới Di Động từ 906,8 tỷ đồng đến 1.562 tỷ đồng/quý.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Thế Giới Di động tăng 28,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, lên 6.712,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 63%, tương ứng tăng thêm 226,2 tỷ đồng, lên 585,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,8%, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 375,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 580,4 tỷ đồng, lên 5.689,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng nhưng việc lợi nhuận gộp tăng, đồng thời doanh thu tài chính tăng đó giúp lãi của Thế Giới Di Động tăng mạnh.

Được biết, trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi ghi nhận 902,97 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đã hoàn thành được 37,6% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/5, cổ phiếu MWG giảm 200 đồng, về 59.100 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn