Thêm 11 cổ phiếu bị cắt margin, 104 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HoSE

Thêm 11 cổ phiếu bị cắt margin, 104 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HoSE- Ảnh 1.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo bổ sung 11 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), bao gồm C32, C47, CRE, FCN, FIT, HU1, ICT, KPF, PSH, PTB, TLD.

Trong đó, các cổ phiếu C32, FCN, FIT bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm. Số còn lại, nguyên nhân bị cắt margin là do BCTC hợp nhất năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, HoSE đã thông báo cắt margin 2 cổ phiếu DQC, MDG với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán năm 2023 là số âm. Trước đó, HoSE đã bổ sung thêm 2 mã vào danh sách chứng khoán không đủ điều điện giao dịch ký quỹ gồm cổ phiếu VAF do BCTC năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán và VTP do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Như vậy, tính đến ngày 3/4, tổng số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên đến 104 mã gồm nhiều cái tên "hot" HAG, HNG, HVN, HBC, NVL, POM, OGC, DLG… Các lý do chính dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là: Lỗ kiểm toán bán niên 2023; BCTC bán niên 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán; lỗ kiểm toán năm 2023; BCTC kiểm toán năm 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán; chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết; thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

photo-1712114150971

Bôi vàng là các cổ phiếu bị cắt margin vì nhiều hơn 1 lý do

Xem thêm tại cafef.vn