Thêm một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm kể từ hôm nay 2/5

  1. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trở thành nhà băng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 5/2024 ngay sau kỳ nghỉ lễ.
Thêm một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm kể từ hôm nay 2/5- Ảnh 1.

Biểu lãi suất tiết kiệm online của ngân hàng ACB.

Theo biểu mới nhất, ACB tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng đối với tất cả các mức tiền gửi. 

Cụ thể, đối với mức gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất tiết kiệm được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng tăng lên 2,3%/năm, 2 tháng tăng lên là 2,7%/năm, 3 tháng là 2,9%/năm. ACB giữ nguyên lãi suất với các kỳ hạn khác. Theo đó, lãi suất 6 tháng là 3,5%/năm, 9 tháng là 3,8%/năm, 12 tháng là 4,5%/năm.

Đối với mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng tăng thêm 0,2 điểm % là  2,6%/năm, 2 tháng tăng lên 2,8%/năm, 3 tháng tăng lên 3 %/năm. Ở kỳ hạn khác giữ nguyên, với lãi suất 6 tháng tăng lên 3,6%/năm, 9 tháng là 3,9%/năm, 12 tháng là 4,6%/năm.

Đối với mức gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng tăng lên ở mức 2,65%/năm, 2 tháng là 2,85%/năm, 3 tháng là 3,05%/năm. Lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn khác giữ nguyên bao gồm: 6 tháng là 3,65%/năm, 9 tháng là 3,95%/năm, 12 tháng là 4,65%/năm.

Đối với mức gửi từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng tăng lên là 2,7%/năm, 2 tháng là 2,9%/năm, 3 tháng là 3,1%/năm. Tương tự, các kỳ hạn khác giữ nguyên với 6 tháng là 3,7%/năm, 9 tháng là 4,0%/năm, 12 tháng là 4,7%/năm.

Xem thêm tại cafef.vn