Theo dấu dòng tiền cá mập 02/02: Tự doanh và khối ngoại ngược chiều

Khối tự doanh tập trung mua ròng cổ phiếu MWG gần 126 tỷ đồng, tiếp theo là PNJ được mua 111 tỷ đồng và ACB hơn 102 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HPG là mã bị tự doanh bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 26 tỷ đồng, xếp sau là NVL bị bán gần 14 tỷ đồng và VND gần 10 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PDR gần 155 tỷ đồng, xếp sau là NVL được mua hơn 91 tỷ đồng, MWG hơn 60 tỷ đồng.

Phía bên kia, VNM bị bán mạnh nhất hơn 80 tỷ đồng, tiếp đến SHS và PC1 lần lượt bị bán hơn 55 tỷ đồng và gần 54 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietstock.vn