Theo dấu dòng tiền cá mập 03/10: Tự doanh và khối ngoại cùng mua mạnh MWG

Phiên giao dịch 03/10, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại ra quyết định đầu tư ngược chiều nhau. Cụ thể, tự doanh trở lại mua ròng mạnh gần 239 tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại bán ròng khoảng 147 tỷ đồng.

Theo dấu dòng tiền cá mập 03/10: Tự doanh và khối ngoại cùng mua mạnh MWG

Phiên giao dịch 03/10, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại ra quyết định đầu tư ngược chiều nhau. Cụ thể, tự doanh trở lại mua ròng mạnh gần 239 tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại bán ròng khoảng 147 tỷ đồng.

Trong phiên 03/10, khối tự doanh mua ròng nhiều nhất hai cổ phiếu MWGMBB với giá trị lần lượt hơn 29 tỷ đồng, 28 tỷ đồng. Chiều ngược lại, cổ phiếu VCI bị tự doanh bán nhiều nhất gần 10 tỷ đồng.Nguồn: VietstockFinance

Khối ngoại tập trung bán ròng mạnh cổ phiếu CTG với gần 52 tỷ đồng; lần lượt sau đó là VPB bị bán hơn 46 tỷ đồng và VIC bị bán gần 31 tỷ đồng. Phía đối ứng, khối ngoại tập trung gom mạnh cổ phiếu DPM với giá trị xấp xỉ 52 tỷ đồng, xếp sau là MWG được mua hơn 35 tỷ đồng.


Nguồn: VietstockFinance

Nguồn: VietstockFinance

Thế Mạnh

FILI