Theo dấu dòng tiền cá mập 21/09: HPG tiếp tục bị khối ngoại xả mạnh hơn 206 tỷ đồng

Phiên giao dịch 21/09, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại ra quyết định đầu tư ngược chiều nhau. Cụ thể, tự doanh mua ròng gần 74 tỷ đồng trong khi khối ngoại bán ròng mạnh hơn 371 tỷ đồng. 

Theo dấu dòng tiền cá mập 21/09: HPG tiếp tục bị khối ngoại xả mạnh hơn 206 tỷ đồng

Phiên giao dịch 21/09, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại ra quyết định đầu tư ngược chiều nhau. Cụ thể, tự doanh mua ròng gần 74 tỷ đồng trong khi khối ngoại bán ròng mạnh hơn 371 tỷ đồng. 

Đối với tự doanh, khối này tập trung bán mạnh QNS với hơn 44 tỷ đồng. Ngược lại, NVB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với hơn 90 tỷ đồng.

Đối với khối ngoại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với hơn 206 tỷ đồng. Trong khi đó, SGN được khối này mua ròng nhiều nhất với 80 tỷ đồng.

Khang Di

FILI