THI: Thông báo đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Phó TGĐ

THI: Thông báo đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Phó TGĐ

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Phó TGĐ như sau

HOSE

Tài liệu đính kèm