Thuỷ điện gặp khó, REE báo lãi quý 1 giảm gần 50%

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (mã REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu hợp nhất đạt 1.837 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mảng hạ tầng điện, nước đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của REE giảm 34% xuống con 1.026 tỷ đồng. Doanh thu cơ điện lạnh và doanh thu bất động sản là 552 tỷ đồng và 263 tỷ đồng, đều đi ngang so với cùng kỳ.

Giá vốn giảm chậm hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm sâu 41% xuống còn 741 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 53% xuống còn 40% trong quý này.

Doanh thu tài chính tăng gần 20% lên 70 tỷ đồng, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của REE lại sụt giảm 48% xuống còn 595 tỷ đồng.

Kết quả, REE báo lãi trước thuế 599 tỷ đồng và lãi sau thuế 549 tỷ đồng, đều giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. LNST công ty mẹ đạt 480 tỷ đồng, giảm 36%. EPS đạt 1.176 đồng, trong khi cùng kỳ đạt 1.823 đồng.

Theo giải trình, REE cho biết mảng điện trong quý 1/2024 giảm đến 258 tỷ đồng do ảnh hưởng từ lợi nhuận các công ty thành viên cũng như liên kết thuộc nhóm thuỷ điện giảm mạnh so với cùng kỳ, bao gồm CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thuỷ điện Thác Bà, CTCP Thuỷ điện Thác Mơ, CTCP Thuỷ điện Miền Trung,…

Ảnh chụp Màn hình 2024-04-28 lúc 15.04.48.png

Năm 2024, REE đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 10.588 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 2.409 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23,5% và 10,1% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, công ty chỉ mới hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của REE đạt 35.140 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 3.319 tỷ đồng, tăng gần 10%. Đáng chú ý, khoản chứng khoán kinh doanh của REE tăng 24% lên 894 tỷ đồng trong quý này.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả doanh nghiệp là 14.286 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 20.854tỷ đồng, trong đó LNST chưa phân phối ghi nhận 11.870 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn