Tin vui của cổ đông Thủy điện Thác Mơ

Nội dung chính:

  • Thủy điện Thác Mơ tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ gần 90%, tương ứng số tiền 628 tỷ đồng.
  • Công ty sẽ dùng 3 nguồn tiền để tạm ứng cổ tức gồm lợi nhuận chưa phân phối, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển của công ty.
  • Hai cổ đông lớn là EVNGENCO2 và Công ty TNHH Năng lượng REE sẽ lần lượt nhận về 326 tỷ đồng và 268 tỷ đồng từ cổ tức của Thủy điện Thác Mơ.

Theo thông tin vừa công bố, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP), dự kiến dành 628 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2023, tương ứng tỷ lệ 89,93% - cao hơn nhiều so với mức 30% được đề xuất từ ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Phương án chi cổ tức với tỷ lệ “xưa nay hiếm” vừa được HĐQT Thủy điện Thác Mơ thông qua, và sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ trong phiên họp bất thường vào ngày 22/12 sắp tới.

Để đủ nguồn chi trả cổ tức “khủng”, công ty sẽ sử dụng thêm 93 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển của công ty, bên cạnh 2 nguồn chính là Lợi nhuận chưa phân phối và Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Với mức giá hiện hành của cổ phiếu TMP (61.500 đồng/cổ phiếu), mỗi cổ phiếu có thể nhận về gần 9.000 đồng cổ tức tiền mặt, tương đương mức lợi tức gần 15% - gấp ba lần lãi suất các khoản tiền gửi ngân hàng thời hạn 1 năm.

Về phương án tạm ứng cụ thể, cổ tức 2023 sẽ được Thủy điện Thác Mơ tạm ứng thông qua ít nhất 3 lần. Lần đầu, công ty này đã tạm ứng với tỷ lệ 25% hồi tháng 11, tương ứng số tiền 175 tỷ đồng. Dự kiến ngày 8/12 tới đây, công ty sẽ tạm ứng lần 2 với tỷ lệ 26%, tương ứng số tiền 182 tỷ đồng. Số tiền còn lại, doanh nghiệp chưa công bố phương án và thời gian chi trả cụ thể.

Cổ phiếu TMP đã tăng 23% từ đầu năm đến nay trước thông tin khả quan về việc chi trả cổ tức của công ty.

Với tỷ lệ trả cổ tức “khủng”, hai cổ đông lớn của Thủy điện Thác Mơ là Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) và Công ty TNHH Năng lượng REE sẽ lần lượt nhận về 326 tỷ đồng và 268 tỷ đồng cổ tức. Hai tổ chức này lần lượt nắm giữ 51,92% và 42,63% cổ phần của Thủy điện Thác Mơ.

9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện Thác Mơ ghi nhận 635 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 19%, còn 349 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận sụt giảm, mức cổ tức dự kiến năm 2023 của Thủy điện Thác Mơ vượt xa cổ tức đã chi cho năm 2022 (30% bằng tiền mặt).

Tại thời điểm cuối quý III/2023, Thủy điện Thác Mơ có 652 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Công ty có 391 tỷ đồng tiền gửi tại ngày 30/9/2023, giảm 48% so với đầu năm.

Xem thêm tại cafef.vn