TNI: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

TNI: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã CK: TNI) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm