TNM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TNM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNM của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2/2023
          - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh đến số 92 đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
+ Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng công trình như sau: Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Số 92 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Địa điểm thực hiện: Số 92 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.

HNX