Tổ chức liên quan Chủ tịch SVN muốn thoái sạch vốn

M Corp Investments - công ty do ông Michael Marc Lee - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) giữ chức Giám đốc đăng ký bán hơn 652 ngàn cổ phiếu ngày giao dịch dự kiến diễn ra từ 29/09 - 27/10 với hình thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tổ chức liên quan Chủ tịch SVN muốn thoái sạch vốn

M Corp Investments - công ty do ông Michael Marc Lee - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) giữ chức Giám đốc đăng ký bán hơn 652 ngàn cổ phiếu ngày giao dịch dự kiến diễn ra từ 29/09 - 27/10 với hình thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cụ thể, M Corp Investments Limited đăng ký bán toàn bộ 652,200 ngàn cp nắm giữ tại SVN với lý do cơ cấu danh mục đầu tư, tỷ lệ sở hữu 3.11%.

Giá cổ phiếu SVN cuối phiên ngày 29/09 là 4,000 đồng/cp, ước tính sau giao dịch Công ty này sẽ thu về được 2.6 tỷ đồng từ thương vụ.

Cổ phiếu SVN trong tháng 09/2023

Trước đó, M Corp Investments đã từng đăng ký bán hơn 1.6 triệu cp SVN từ ngày 07 - 17/07 nhưng không bán hết số cổ phiếu như đăng ký vì diễn biến thị trường chưa thuận lợi nên thay đổi cơ cấu danh mục.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của SVN đạt gần 23 tỷ đồng, giảm 60% cùng kỳ. Lợi nhuận gộp hơn 552 triệu đồng, tăng hơn 37% cùng kỳ đạt hơn 403 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp đạt hơn 728 triệu đồng, tăng 80% với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, ngày 06/09, Tổng Cục Thuế TP.HCM đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế SVN vì lý do vi phạm khai sai dẫn đến tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. SVN phải nộp hơn 12 triệu đồng tiền phạt và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 60 triệu đồng.

Trọng Nghĩa

FILI