Tổng công ty Hàng hải muốn thoái hết vốn tại Vận tải biển Hải Âu

HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (Sesco).

Cụ thể, VIMC hiện đang sở hữu 1.323.000 cổ phiếu SSG (chiếm 26,46% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) của Sesco với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 13,23 tỷ đồng.

Theo đó, VIMC muốn bán đấu giá toàn bộ số cổ phiếu trên với mức giá khởi điểm là 22.300 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2023, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Như vậy, nếu thành công, VIMC dự kiến sẽ thu về ít nhất gần 30 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng này.

Sesco được thành lập vào năm 2000. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh vận tải hàng khô. Hiện nay công ty sở hữu 1 tàu có trọng tải trên 13.316 tấn, tuổi tàu bình quân 12 tuổi. Vốn điều lệ của Sesco là 50 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2022, doanh thu của Sesco đạt hơn 93,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của Sesco tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ, đạt mức 58,4 tỷ đồng.

Nhờ việc lãi sau thuế 2022 cao nên sau khi xóa lỗ lũy kế, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, vẫn còn lợi nhuận và dòng tiền đủ để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Do đó, hồi tháng 4, Sesco đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Đáng nói, đây là đợt chia cổ tức đầu tiên sau 12 năm.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 37% (1 cổ phiếu được nhận 3,700 đồng). Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SSG cần chi gần 18,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tài sản, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Sesco ghi nhận ở mức 86,4 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương chiếm phần lớn với 66,7% (khoảng 57,6 tỷ đồng).

Xem thêm tại vietnamfinance.vn