TRA: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại của năm 2021

TRA: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại của năm 2021

Công ty Cổ phần Traphaco thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại của năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm