11:28, 15/10/2021

Tự doanh thua lỗ, Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ ròng gần 40 tỷ đồng

Trong quý 3/2021, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) báo lỗ ròng 38.2 tỷ đồng, kéo lãi ròng 9 tháng xuống còn gần 103 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Lỗ do tự doanh

  Theo BCTC quý 3, mặc dù hoạt động môi giới và tư vấn tài chính khởi sắc so với cùng kỳ năm trước song BMS vẫn báo lỗ ròng 38.2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 25.8 tỷ đồng). Kết quả này đã kéo lùi lãi ròng 9 tháng đầu năm của Công ty xuống còn gần 103 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của BMS
  Nguồn: BCTC quý 3 BMS

  Nguyên nhân chính khiến BMS phải ôm khoản lỗ trên đến từ hoạt động tự doanh. Trong quý 3, lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm gần một nửa, xuống gần 29.3 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL ở mức 77.6 tỷ đồng, gấp hơn 2.6 lần các khoản lãi. Khoản lỗ này chủ yếu đến từ việc đánh giá tài sản tài chính của Công ty.

  Chi phí hoạt động tự doanh cũng gấp đôi cùng kỳ, lên mức 17.3 tỷ đồng. Vì thế, tự doanh của Công ty lỗ khoảng 65.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 28 tỷ đồng.

  Điểm đáng nói là hoạt động tự doanh chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh doanh của BMS, do đó, dù doanh thu môi giới gấp gần 10 lần cùng kỳ ở mức 15.8 tỷ đồng và doanh thu tư vấn gấp đôi cùng kỳ ở mức 8.5 tỷ đồng cũng không thể bù đắp các khoản lỗ từ hoạt động tự doanh.

  Kết quả kinh doanh theo bộ phân của BMS
  Đvt: Đồng
  Nguồn: BCTC quý 3 BMS

  Các khoản phải thu tăng vọt

  Tại thời điểm cuối quý 3/2021, tổng tài sản của BMS ở mức 1,211 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với đầu năm. Trong kỳ, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ mức 500 tỷ đồng lên gần 570 tỷ đồng.

  Danh mục tài sản FVTPL của Công ty mở rộng 36% so với đầu năm, lên mức 627 tỷ đồng. Cổ phiếu niêm yết chiếm 64% tỷ trọng danh mục, trái phiếu doanh nghiệp chiếm gần 31% danh mục. Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt 120 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận).

  Danh mục tài sản tài chính của BMS
  Đvt: Đồng
  Nguồn: BCTC quý 3/2021 của BMS

  Đáng chú ý, Công ty ghi nhận gần 80 tỷ đồng phải thu từ việc bán các tài sản tài chính. Các khoản phải thu khác cũng tăng vọt so với đầu năm, đạt 122.5 tỷ đồng, gấp 16.5 lần đầu năm. Thuyết minh BCTC không thể hiện chi tiết về các khoản mục này.

  Xét ở nguồn vốn, Công ty ghi nhận khoản người mua trả tiền trước hơn 165 tỷ đồng (đầu kỳ chỉ ở mức 30 triệu đồng) và các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn hơn 73.2 tỷ đồng, gấp 14.5 lần đầu năm. Do đó, nợ phải trả tăng lên mức gần 480 tỷ đồng, gấp 2.2 lần đầu năm.

  Chí Kiên

  FILI