TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 08/08/2023. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.năm 2022

HNX