TV2 sẽ phát hành 9 triệu cp để trả cổ tức

TV2 sẽ phát hành 9 triệu cp để trả cổ tức

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) dự kiến phát hành 9 triệu cp để trả cổ tức năm 2020, tương ứng 25%/vốn điều lệ, thực hiện sau khi được UBCKNN chấp nhận.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TV2 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%, bao gồm tiền mặt 10% và cổ phiếu 25%. Nguồn thực hiện lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020.

Lịch sử chia cổ tức của TV2 các năm gần đây

Sau khi phát hành, vốn điều lệ Công ty sẽ nâng từ 360 tỷ đồng lên thành 450 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu TV2 có nhiều biến động từ đầu năm 2021 đến nay. Chốt phiên 04/06, giá cổ phiếu TV2 ở mức 51,700 đồng/cp, giảm 15% từ đỉnh gần nhất.

Diễn biến giá cổ phiếu TV2 từ đầu năm 2021 đến phiên 04/06
Nguồn: VietstockFinance

Năm 2021, TV2 dự kiến lãi sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả 2020. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 25%.

Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của TV2
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TV2

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút