TVB: Thông báo nhận được Bản án phúc thẩm về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng chứng khoán vô hiệu

TVB: Thông báo nhận được Bản án phúc thẩm về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng chứng khoán vô hiệu

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo nhận được Bản án phúc thẩm về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng chứng khoán vô hiệu như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm