TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng ESUN-CN Đồng Nai

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng ESUN-CN Đồng Nai

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng ESUN-CN Đồng Nai như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm