Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP): ‘Tiền tươi’ tăng gấp 4 lần, ngồi im vẫn bỏ túi trăm triệu đồng mỗi ngày

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (MCK: PVP) vừa công bố doanh thu thuần trong quý I/2024 đạt 373 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý I của PVP đạt 13 tỷ đồng với đa phần là lãi tiền gửi ngân hàng đạt 12,5 tỷ đồng. Như vậy trong quý I, Doanh nghiệp này lãi gần 150 triệu đồng mỗi ngày.

Xét về cơ cấu chi phí, giá vốn hàng bán tăng 15% lên 294 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 5 lần lên 181 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp giảm nhẹ xuống còn 46,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của PVP đạt 2.670 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương điền đã tăng hơn 4 lần lên gần 470 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.

Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP): ‘Tiền tươi’ tăng gấp 4 lần, ngồi im vẫn bỏ túi trăm triệu đồng mỗi ngày
'Tiền tươi' của PVP tăng mạnh trong quý I (Nguồn: BCTC)

Ngoài khoản tiền tươi, tài sản cố định cũng chiếm cơ cấu lớn trong tài sản của PVP với 1.383 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ghi nhận 882 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ dài hạn khi đạt 524 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, PVP đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.700 tỷ đồng và 176 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, PVP trình phương án chi trả cổ tức với 8% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu để thu xếp thêm vốn cho dự án đầu tư.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn