Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch nguồn vốn đầu tư tàu HCY-268

Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch nguồn vốn đầu tư tàu HCY-268

Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông qua việc tham gia và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu HCY-268 (Haian Opus) giữa Công ty và bên liên quan.

Trong đó, tàu HCY-268 với giá trị đầu tư 695,64 tỷ đồng (347,82 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu và 347,82 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng).

Đối với phần vốn chủ sở hữu, Vận tải và Xếp dỡ Hải An góp 295,6 tỷ đồng, tương ứng 85% tổng vốn chủ hữu đầu tư tàu HCY-268, đối tác CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà góp 52,17 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn chủ sở hữu đầu tư tàu HCY-268.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, theo kế hoạch mở rộng đội tàu, Vận tải và Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch nhận thêm 3 tàu đóng mới trong năm 2024.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 704,1 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 59,29 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 20,4% so với kế hoạch lãi 290,29 tỷ đồng trong năm 2024.

Lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý đầu năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Trong đó, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng hơn 1,26 triệu TEU, tăng 17,4% so với cùng kỳ, tổng doanh thu dự kiến 3.326,2 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 290,29 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu HAH giảm 350 đồng, về 41.250 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn