VDP: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

VDP: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm