VE2 bị huỷ niêm yết trên HNX vào ngày 26/9 tới

Ngày 31/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-SGDHN về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng Điện VNECO2.

Ngày giao dịch cuối cùng của 2.158.880 cổ phiếu VE2 sẽ là ngày 26/9. Ngày huỷ niêm yết từ ngày 27/9. Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của VNECO2, thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, Công ty kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo tài chính năm 2022 của VNECO2 do không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022, với giá trị được ghi nhận là hơn 13,2 tỷ đồng.

Đồng thời, kiểm toán viên không thể kiểm tra được tính đúng kỳ của khoản mục giá vốn hàng bán với số tiền hơn 78,4 tỷ đồng; chưa nhận được đầy đủ hồ sơ về việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần VSG của VNECO2, với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, kiểm toán viên nhấn mạnh việc có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Liên quan đến việc cổ pheieus bị huỷ niêm yết, công ty đã có văn bản giải trình về việc công ty kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2022 của công ty với nguyên nhân được cho là một số công ty không ký xác nhận công nợ phải thu - phải trả. Cụ thể:

Một là, Công ty TNHH Xây lắp Ba Đình do ông Hồ Sỹ Nhân làm đại diện pháp luật (Đà Nẵng) không trả nợ và chiếm dụng số tiền và tài sản cùa Công ty VNEC02 với giá trị: 4.496.101.321 đồng;

Hai là, Công ty cổ phần Phát triển Năng Lirụìig Thủ Đô do ông Mai Xuân Thanh làm đại pháp luật (Hà Đông) không trả nợ và chiếm dụng số tiền và tài sàn của Công ty VNEC02 với giá trị: 10.872.281.122 đồng.

Ba là, Công ty TNHH Phương Hạnh do ông Lê Thế Hạnh làm đại diện pháp luật (Thanh Hóa) không trả nợ và chiếm dụng số tiền của Công ty với giá trị: 5.788.710.376 đồng và tài sản tương ứng 2.615.000.000 dồng. Như vậy, ba công ty nêu trên chiếm dụng tiền và tài sàn gần 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài Công ty chiếm dụng/chiếm đoạt trên 25 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Cũng theo VE2, các vấn đề nêu trên do Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ trước thực hiện nên Công ty VNEC02 đã và đang phối hợp với các khách hàng và cơ quan ban ngành để giải quyêt. Từ những nguyên nhân chính nêu trên, dẫn đến Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vân Chuẩn Việt từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2023 vào đầu tháng 6, Công ty đã xin cổ đông thông qua phương án huỷ niêm yết chứng khoán trên HNX, do từ tháng 7/2022 đến nay, Công ty không có hoạt động sản xuất - kinh doanh theo ngành nghề chính. Bên cạnh đó, Công ty bị các đối tác chiếm dụng vốn rất lớn chưa thu hồi được dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Năm 2023, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 50 tỷ và không có lãi. Thu nhập bình quân của người lao động là 10 triệu đồng/người/tháng - tháng 2,1 triệu so với năm 2022 và thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Mới đây, HĐQT VE2 đã thống nhất góp vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng để thành lập CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ mới VTD. VE2 giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện và thực hiện.

Xem thêm tại vneconomy.vn