Vi phạm công bố thông tin báo cáo tài chính và trái phiếu, Becamex-Bình Phước bị phạt

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex-Bình Phước không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên 2021.

Bên cạnh đó, Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với: Công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021).

Thống kê của HNX cho thấy, hiện nay Công ty này có 1.710 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, đều được lưu ký tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với lãi suất phát hành 10,5%/năm.

Được biết, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (mã BCM) do BCM sở hữu 40% vốn điều lệ (tại thời điểm kết thúc quý III/2023).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn