Vi phạm công bố thông tin, DPS và nhóm cổ đông cá nhân CTF bị xử phạt

Ngày 22-23/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (UPCoM: DPS) và nhóm cổ đông lớn của CTCP City Auto (HOSE: CTF).

Vi phạm công bố thông tin, DPS và nhóm cổ đông cá nhân CTF bị xử phạt

Ngày 22-23/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (UPCoM: DPS) và nhóm cổ đông lớn của CTCP City Auto (HOSECTF).

DPS bị xử phạt 100 triệu đồng

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (UPCoM: DPS) không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: BCTC năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; BCTC soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; BCTC các quý từ 2018-2021; Báo cáo thường niên 2018-2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019-2021; Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019-2021.

Bên cạnh đó, DPS công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX về việc thay đổi người ủy quyền CBTT từ ngày 17/05/2019.

Do đó, DPS bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nhóm cổ đông lớn cá nhân của CTF bị phạt 15 triệu đồng

Ông Ngô Công Minh và người có liên quan là bà Phạm Thị Ái Hạnh nắm giữ tổng cộng hơn 2 triệu cp CTF, tương đương 11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP City Auto (HOSECTF).

Ngày 12/04/2018, ông Minh mua 460,000 cp CTF, dẫn đến sở hữu hơn 2.46 triệu CTF, tăng tỷ lệ lên 13.6%. Tiếp đó, ngày 17/04/2018, ông mua 435,000 cp CTF, dẫn đến sở hữu gần 2.9 triệu cp CTF, tăng tỷ lệ lên 16%. Tuy nhiên, đến ngày 15/05/2018, HOSE mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan.

Do đó, nhóm cổ đông lớn cá nhân này bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Minh Hồng 

FILI