Viglacera (VGC) lên phương án chia hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) vừa công bố kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp đang có khoản lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 2.011,1 tỷ đồng. Viglacera sẽ trích 100 tỷ đồng cho Quỹ phát triển Khoa học công nghệ. Lợi nhuận trước thuế TNDN còn 1.911,1 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế, với số tiền 1.578 tỷ đồng còn lại, VGC sẽ trích: 472,2 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư phát triển; 97 tỷ đồng vào các Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số lợi nhuận sau trích là 1.008,8 tỷ đồng sẽ dùng toàn bộ để chia cổ tức, tỷ lệ 22,5% vốn điều lệ (cổ tức 2.250 đồng/cp). Trước đó, Viglacera đã dùng 448,4 tỷ đồng để tạm ứng trong năm 2023, tỷ lệ 10% (cổ tức 1.000 đồng/cp).

Số tiền 472,2 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển sẽ dùng để đầu tư phát triển các dự án của Tổng công ty với các dự án khởi công mới, đồng thời dùng để tăng vốn điều lệ tại các đơn vị thành viên nhằm triển khai nhiều dự án như: Giai đoạn 2 Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ; dự án khu công nghiệp tại các địa phương (Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Yên Bái,...).

Năm 2024, Viglacera lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.210 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 20%. Kết thúc 3 tháng đầu năm, VGC mang về 2.639 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và lãi trước thuế 344 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 16,8% và 28,4% mục tiêu đặt ra.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn