Vĩnh Hoàn (VHC) bị nhắc nhở chậm công bố báo cáo tài chính quý I/2024

Theo đó, đến hết ngày 2/5/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chưa nhận được Báo cáo tài chính quý I/2024 (báo cáo riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC).

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý”, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Trước đó Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn xin gia hạn nộp và công bố Báo cáo tài chính quý I/2024 chậm nhất vào ngày 15/5/2024 thay cho quy định hiện hành là chậm nhất ngày 30/4/2024.

Lý do được Vĩnh Hoàn đưa ra do Công ty và các đơn vị thành viên đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ nên không kịp lập Báo cáo tài chính quý I/2024 theo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, lý do xin chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2024 này của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn không được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp nhận.

Về kết quả kinh doanh, trong tháng 3/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.089 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Mỹ tiếp tục đóng góp doanh thu lớn nhất cho công ty với 316 tỷ đồng (tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái). Xuất khẩu sang châu Âu đạt 261 tỷ đồng trong tháng 3, tăng trưởng 89% so với cùng kỳ năm ngoái, tại thị trường trong nước ghi nhận đạt 272 tỷ đồng, tăng trưởng 30%. Riêng doanh thu tại thị trường Trung Quốc ghi nhận giảm 34%, đạt 88 tỷ đồng.

Doanh thu tháng 3/2024 của VHC tại các thị trường.

Doanh thu tháng 3/2024 của VHC tại các thị trường.

Trong tháng 2/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu 801 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Vĩnh Hoàn thu về 2.811 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản. Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5 cổ phiếu VHC sụt giảm 1,71% so với phiên giao dịch trước đó, đạt thị giá 74.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn